Valby Friplejehjem forventes at stå færdig pr. 1. januar 2019

Det er er en forudsætning for at flytte ind på Valby Friplejehjem (ligesom på plejehjem i øvrigt), at man er visiteret til en plejebolig af visitationen i den kommune, hvor man bor. 
Spørgsmål angående visitation skal derfor rettes til din bopælskommune. 

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Valby Friplejehjem, er du velkommen til at kontakte  Danske Diakonhjem: danske@diakon.dk 
76 40 14 00


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com