Et nyt friplejehjem på vej i Valby - forventes at stå færdigt januar 2019

Vores værdier

Byggeprojektet

Byggeprojektet

Valby Friplejehjem opføres i et område præget af industriel karakter. På grunden forvandles en rå shettagshal og en rustik murstensbygning med et centralt gårdrum til et moderne plejehjem, hvor det industrielle udtryk bibeholdes samtidig med, at der skabes en varm og hjemlig atmosfære.
Valby Friplejehjem kommer til at rumme 48 boliger af varierende størrelse fordelt på to etager.
Det centrale gårdrum bliver bearbejdet, så det stadig fremstår med industriel karakter, suppleret af beplantning, træmøblering og et bassin.

En holdning til omsorg

En holdning til omsorg

Nøglen i vores tilgang til pleje og omsorg er MØDET MED BEBOEREN. Det er her, i en omsorg præget af lydhørhed, nærvær, respekt og værdighed, at værdiafsættet viser sig helt konkret i relationen til det enkelte menneske – beboeren, der har behov for hjælp

RUMMELIGHED

Danske Diakonhjems folkekirkelige værdigrundlag udgør et fundament for og er en gennemgående ”ånd” i et praktisk arbejdsfællesskab om diakoni. Det, som vægtes allerhøjest i praksis, er at drage den bedst mulige OMSORG for den, der har behov for omsorg, uden i øvrigt at sætte mennesker i bås eller skele til, om den anden (den som har behov for hjælp - eller f.eks. kollegaen) nu også deler det samme kristne værdigrundlag.

Nyheder

60 års jubilæum

DANSKE DIAKONHJEM fylder rundt!

I uge 35 fejrer vi vores jubilæum og åbner dørene...

Rejsegilde i Valby

Onsdag den 25. april blev der afholdt rejsegilde på Valby Friplejehjem. Gildet blev...

Forstanderen er ansat

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at forstanderen til Valby friplejehjem er...

Valby Friplejehjem er en del af Danske Diakonhjem

Se mere på diakonhjem.dk